ลอง ฮอนด้า ซีวิค เทอร์โบ อาร์เอส สีและระบบความปลอดภัย ใหม่