ข่าวรถวันนี้ : ไทยเป็นประเทศแรกที่ผลิตเทคโนโลยีอี-พาวเวอร์ ต่อจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งพร้อมการส่งมอบ นิส สัน คิกส์ อี-พาวเวอร์ ใหม่ สำหรับตลาดในประเทศไทยและตลาดส่งออก