ข่าวรถวันนี้ : นิสสัน สานต่อโครงการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำสำหรับเด็กและเยาวชน