ข่าวรถวันนี้ : นิสสัน มุ่งมั่นให้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศแรกของโลก ที่เปิดตัวเทคโนโลยี อี-พาวเวอร์